آواي من

عشق موهبت الهی است پس چه زیباست که با تمام وجود بستایمش وفقط از اون لذت ببریم

اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست